Sekine Duası

Sekine Duası

Sekine duası, sekine kelimesi sözlük anlamı olarak gönül huzuru, güven, itminan duygusu, dinginlik, sükunet ve ağırbaşlılık gibi anlamlar ifade etmektedir. Oldukça yüksek tılsımlı, sırlı, kuvvetli ve feyizli dualardan biri de Sekine Duasıdır. Cebrail Aleyyisselam Hz. Muhammed’in huzurunda bir sayfa indirir. Allah’ın 6 isminin yazılı olduğu bu esrarlı ve tılsımlı dua sayfası Hz. Aliye tebliğ edilir. Hz. Ali bu olayı şöyle anlatmıştır; Ben gökkuşağı gibi gökyüzünü kuşatmış olan Cebrail’i gördüm. Sesini duydum. Sayfayı aldım ve sayfada Allah’ın adlarından altısını yazılı olarak buldum.

Sekine duası on dokuz sistemi olarak bilinen sisteme dayalı olarak ortaya konulmakta olan bir duadır. Besmelede bulunan on dokuz harfe uygun olan ve on dokuz harfli olan Allah’ın ismi şeriflerinin bulunduğu bu duanın oldukça büyük bereketlere sahip bir dua olduğunu söyleyen İmam-ı Ali hem Ercuzesinde hem de Celceluyiyesinde bu isimlerin üzerinde özel olarak durmuştur.

Sekine Duasını okurken öncelikle niyet etmek gerekir. Ardından ise 7 kez istiğfar, 7 kez Salavat-ı Şerife, 10 kez Allah-u Ekber okunduktan sonra altı Esma her ayetle beraber 19 kez okunur. Besmelenin ardından altı esma okunur sonra birinci ayet on dokuz kez okunur. Ardından tekrar besmele çekerek altı esmanın ardından ikinci ayet on dokuz kez okunur. Aynı şekilde tüm ayetler bitene dek devam edilir. 19 kez okumaya mutlaka dikkat edilmesi gereken Sekine Duası ile okuyan kimsenin etrafında nurdan bir çember olduğuna inanılmaktadır.

Sekine Duasının Türkçe Okunuşu


6 esma: FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.
 1. Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
 2. Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
 3. Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 4. İnnallahe kane tevvaben rahime
 5. innallahe kane gafuran rahime
 6. fe innallahe kane afüvven kadira
 7. innallahe kane semian besira
 8. innallahe kane alimen hakime
 9. innallahe kane aleyküm rakibe
 10. İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
 11. ve yen surakellahu nesran azize
 12. İnne hızballahi humül gâlibûn
 13. innallahe huvel kaviyyül aziz
 14. innallahe huvel ganiyyül hamid
 15. Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU
 16. Hasbünallâhu veni’mel vekîl
 17. la yeh zünühümül fezeul ekber
 18. iyyake na’budü ve iyyake nestain
 19. velhamdü lillahi rabbil alemin

Sekine Duasının Türkçe Meali ( Anlamı )

Güç işlerin kolay olması dileği ile cebbarları zelil kılmak başta olmak üzere tüm istekler için, katılaşmış gönülleri yumuşatmak, düşmanların gönüllerine rikkat ve acıma hissi verebilmek için, tövbelerin kabulünü ve mağrifet istemek için, tövbelerin kabulü ve mağrifet talebi için, Ehl-i kudretten affedilmeyi dilemek için duamızın kabul edilmesi niyeti ileİlim sahibi olmak için, düşmanların aldatmaca ve hilelerinden emin olabilmek için, Allah’tan zenginlik ve bolluk istemek için, keder ve hüzünden kurtulmak için ve Allah’ın vermiş olduğu nimet ve şükürlere muvaffak olabilmek için anlamın taşıyan Sekine Duası oldukça etkili bir duadır.

Yorumlar